หมายเหตุ  โปรโมชั่นนี้จัดขึ้นเฉพาะห้องรวมเท่านั้น ชำระแรกเข้าเดือนแรกเพียง 18,000 บาท

เดือนถัดไปชำระอัตราค่าบริการปกติ 20,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองอื่นๆ)

                                                                   

เวชภัณฑ์เหมาจ่าย(ทุกรายการ)      A

- ให้อาหารทางสายยาง

- ออกซิเจน

- ที่นอนลม

- ผ้าอ้อม

- ดูดเสมหะ

เพียงเดือนละ 6,500 บาท เท่านั้น

 

เวชภัณฑ์เหมาจ่าย(เฉพาะผ้าอ้อม)   B

- ผ้าอ้อม

เพียงเดือนละ 2,000 บาท เท่านั้น

 

เวชภัณฑ์(เฉพาะทาง)                       C

- ผ้าอ้อม

- ออกซิเจน

- ที่นอนลม

เพียงเดือนละ 4,500 บาท เท่านั้น

                                  

 

 

 

 

บ้านพักผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยพักฟื้น ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมให้บริการแบบครบวงจร ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วว่าเป็น “ บ้านพักผู้สูงอายุต้นแบบ
Powered By : Zeasyweb