เรทอัตราค่าบริการ

 

  

แพ๊กเกจสุดคุ้มเพียง 18,000 บาท / เดือน (เฉพาะห้องรวมเท่านั้น)

อัตราค่าบริการปกติ

     ประเภทห้องพัก       อัตราค่าบริการ/เดือน
   ห้องรวม   20,000
    ห้องคู่ 3 เตียง    24,000
    ห้องคู่ 2 เตียง    28,000
    ห้องเดี่ยว VIP    38,000

 

 

 

 

บ้านพักผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยพักฟื้น ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมให้บริการแบบครบวงจร ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วว่าเป็น “ บ้านพักผู้สูงอายุต้นแบบ
Powered By : Zeasyweb