กายภาพบำบัด

ดำเนินการโดยทีมนักกายภาพบำบัดพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย และปลอดภัย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด โดยคำนึงถึงร่างกายและสภาพจิตใจเป็นสำคัญ เพื่อให้พวกเขาได้กลับมามีสุขภาพแข็งแรงและดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข

กิจกรรมบำบัด

โดยนักกิจกรรมบำบัด พร้อมทั้งเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ป่วย สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวในการใช้อวัยวะต่างๆ เช่น มือ แขน ให้ฟื้นกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความสามารถและทักษะการเข้าสังคม และการพึ่งพาตนเองในชีวิตประจำวัน ซึ่งควบคุมดูแลโดยนักกิจกรรมบำบัดในทุกขั้นตอน

บริการด้านหัตถการนอกสถานที่

เนื่องจากผู้ป่วยผู้สูงอายุบางรายอาจมีความจำเป็นที่ต้องการได้รับการดูแลและทำหัตถการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเช่น ทำแผล หรือ ล้างแผล ขนาดใหญ่ การเปลี่ยนสายยางให้อาหารการดูดเสมหะ เราจึงจัดให้มีบริการทำหัตถการนอกสถานที่ โดยทีมพยาบาลวิชาชีพและผู้ป่วยทางการพยาบาลที่มีความชำนาญ และ มีประสบการณ์

 

   

 

บ้านพักผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยพักฟื้น ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมให้บริการแบบครบวงจร ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วว่าเป็น “ บ้านพักผู้สูงอายุต้นแบบ
Powered By : Zeasyweb